giovedì 16 aprile 2009

O wild West Wind...


mercoledì 15 aprile 2009

L'Artista viaggiatore da Gauguin a Klee, da Matisse a Ontani. È una mostra. A Ravenna. Ora.